Wat is kringloopeconomie of circulaire economie?

Onze productie en consumptie volgen een lineair economisch model dat uitgaat van de gedachte dat de planeet ons een oneindige grondstoffenvoorraad biedt.

Dit model bestaat uit 5 fasen:

 

ec2017 nl 2017 newDit systeem heeft zijn grenzen bereikt: de natuurlijke grondstoffen raken uitgeput, er is vervuiling, de afvalberg wordt alleen maar groter ... Veel ondernemingen zijn zich daarvan bewust en creëren nieuwe innovatieve activiteiten die gebaseerd zijn op een circulair economisch model.

circular eco nl 2017 new

Circulaire economie of kringloopeconomie is per definitie een vernieuwend systeem dat positieve waarde creëert op sociaal, economisch en milieuvlak.  Het is voor ondernemingen uit alle sectoren een inspiratiebron voor de creatie van innovatieve producten, diensten en bedrijfsmodellen.

In een stedelijke context betreft het alle aspecten van de economische activiteit.

De opportuniteiten voor u als ondernemer schuilen in:

  • de duurzame bevoorrading met resources;
  • het slim en duurzaam ontwerp van producten en diensten (eco-ontwerp);
  • de uitwisseling en het delen van diensten en resources (industriële ecologie);
  • de overgang naar een diensteneconomie (functionele economie);
  • de herstelling, het hergebruik en de recyclage van resources;
  • de ontwikkeling van korte circuits ten gunste van de lokale werkgelegenheid.

Gewestelijk Programma voor Circulaire Economie (GPCE)

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft in maart 2016 het GPCE aangenomen, een uitgebreid strategisch plan om de ontwikkeling van de kringloopeconomie te bevorderen.


Het GPCE heeft 3 doelstellingen:

  • de milieudoelstellingen omzetten in economische opportuniteiten;
  • de economische activiteit in Brussel verankeren, wanneer mogelijk lokaal produceren, de verplaatsingen verminderen, het grondgebied optimaal benutten en toegevoegde waarde creëren voor de Brusselse ondernemingen;
  • bijdragen aan de creatie van werkgelegenheid.

 

IRISPHERE geeft mee uitvoering aan het GPCE, en verenigt gewestelijke en plaatselijke partners, de bedrijfswereld en expertisebureaus.


De Vergadering van de Europese Regio’s kende eind 2016 de Regional Innovation Award toe aan het GPCE.

Nuttige links:

•    GPCE: Gewestelijk Programma voor Circulaire Economie
•    BE Circular
•    Ecobuild.brussels - Etude du métabolisme urbain (studie enkel in het Frans)
•    Label Ecodynamische Onderneming